Demeter Golden Ghee 370ml/300g
Be the first to write review
Sales price 16,85 €
Tax amount 1,46 €

Demeter Golden Ghee is an unrefined (clarified) butter produced with the highest BIO and EKO standards. As a culinary gold, it is indispensable in a variety of traditional cuisines and its universal use and numerous healing effects have already been well known.

Demeter

Demeter  je  blagovna znamka, ki označuje hrano najvišje kakovosti. Označuje pridelke in izdelke, pridelane po načelih biodinamike in strogih smernicah pri pridelavi in predelavi za pridobitev in uporabo blagovne znamke Demeter.

 

Načela biodinamike

Sodobni problem človeštva je energijsko obubožana, praktično mrtva hrana, ki ni sposobna dajati človeku tiste vitalne sile, ki jo potrebuje za življenje. Temelj biološko-dinamičnega kmetijstva je dojemanje, da živali, rastline in človek predstavljajo celoto, na katero učinkuje celotno vesolje (kozmos) s silami planetov našega osončja in ozvezdij zodiaka. Bolj kot razumemo to medsebojno vpetost in naravne ritme ter znamo te zakonitosti uporabiti v njihovi polnosti, bolj smo sposobni pridelati zdravo in ŽIVO hrano. 

Biodinamika ni le sonaravni način kmetovanja, temveč tudi način življenja, življenjska filozofija. Biodinamika se nanaša na delo z energijami, ki ustvarjajo in vzdržujejo življenje. Beseda izhaja iz dveh grških besed; bios = življenje in dinamika = energija.

Zato v biodinamiki kmetija predstavlja organizem, katerega organi so njive, travniki, sadovnjaki, rastline, živali in človek, ki delujejo kot povezana celota. Na kmetiji se tako prideluje hrana, lastna semena za nadaljnjo reprodukcijo, s kolobarjenjem se ohranja naravno ravnovesje in raznovrstnost rastlin, z naravnimi pripravki in preparati ščiti in krepi rastline ter s kompostom trajno oživlja tla.

Biološko-dinamična metoda, ki jo je kot metodo kmetijstva bodočnosti dr. Rudolf Steiner zapustil človeštvu, in ki se je uveljavila kot najstarejša, najtemeljitejše raziskana in v vseh klimatskih conah Zemlje uspešno preizkušena ekološka metoda, omogoča, da krmilo človekovega poseganja v naravo obrnemo na pot življenja. V dobro vsega živega, vključno človeka.

Dr. Steiner

Dr. Steiner je v Kmetjskem tečaju opozoril, da iz zodiaka pritekajo sile, pomembne za življenje, in da bi jih bilo potrebno dobro proučiti. Prav tej problematiki se je že pred 50 leti posvetila Marija Thun in o svojih ugotovitvah že od 1961 poroča tudi v vsakoletnem Setvenem priročniku; ta že dvajset let izhaja tudi v slovenskem jeziku. Setveni priročnik Marije Thun po njeni smrti leta 2012 pripravljata sin Matthias K. Thun in hči Christine Schmidt Rüdt. Marija Thun je s poskusi preverjala vpliv posameznih konstelacij na rast rastlin in svoje ugotovitve pretvorila v neposredna navodila in sistem označevanja za vsak dan v letu. Tako je širši javnosti olajšala delo in približala tako vplive planetov kot tudi biološko-dinamični način kmetovanja/vrtnarjenja.

Sile iz ozvezdij zodiaka sicer neprekinjeno sevajo na Zemljo, vendar jih sprejemamo vedno v nekoliko drugačni kombinaciji. Do tega prihaja, ker planeti, ki se gibajo po svojih krožnicah okoli Sonca pred ozvezdji zodiaka, privlačijo in usmerjajo zodiakalne sile na Zemljo. Količina in kakovost sil, ki jih dobimo na Zemljo iz kozmosa, sta zato odvisni od pozicij planetov pred ozvezdji zodiaka pa tudi od razmerij med posameznimi planeti.

Setveni priročnik nam posreduje védenje, kdaj je najbolj ugoden čas za sejanje in delo, da bomo čim bolj uspešni. V njem je upoštevan ne le vpliv Lune, temveč tudi ostalih planetov in njihovih pozicij.  Delo po Setvenem priročniku je pomemben del biološko-dinamične metode, namenjen vrtičkarjem in kmetom. Iz kvalitet kozmičnih ritmov lahko izbiramo tudi posebno dragocene trenutke, ki, če jih izkoristimo za setev, bistveno vplivajo na regeneracijo, torej izboljšanje zdravja rastlin.

***
Vir; http://www.demeter.si/
Podrobneje: Vrhunc, Meta. 2011. Biološko-dinamični preparati. Vrzdenec: Založba Ajda. 

 

Način demeter pridelave mleka

Način demeter pridelave mleka vključuje;

 • načrtovano kolobarjenje,
 • organsko gnojenje rastlinskega izvora ( ohranjanje rodovitnosti tal na naraven način),
 • krma je večinoma (vsaj 80%) zrasla na kmetiji in je biodinamičnega izvora,
 • kmetija je ustanovljena  kot zaprt ekološki sistem,
 • odstranjevanje rogov živali je jasno prepovedano ,
 • proizvodnja izdelkov deluje na zeleno elektriko,
 • slogan; želimo biti v čisto vsem, kar počnemo. To pomeni dobro počutje, lepa pokrajina, čista zemlja, sproščene živali in poštena trgovina.
 • uporaba nevtralne embalaže,
 • še več proste paše in gibanja,
 • vsesplošno druženje med mladimi in starejšimi člani družine govedi, ter še bolj prijeten hlevski režim,
 • omogočen celoletni izpust tudi v času zime in snega,
 • dodatno omejeno število krav na hektar pašnega travnika.

Ghee:


Ghee is an unrefined (clarified) butter, historical records of which date back several thousand years. As a culinary gold, it is indispensable in a variety of traditional cuisines and its universal use and numerous healing effects were already known to our great-grandmothers.

Our Golden Ghee is made of the butter of cows that graze freely on the pastures of the Slovenian Alps. More than 44 hours of careful cooking give this butter its purity, unique flavour and aroma. Its golden-yellow colour and exceptional usability is an ideal alternative and high-quality substitute for many types of oil and fat.

Due to its higher smoking point in comparison with other oils, Ghee is excellent for baking and frying and at the same time also deepens and expands the flavour of prepared dishes. Ghee is an ideal addition to side dishes such as mlinci (Slovenian dish), rice, mashed potatoes, gravies, pasta and other similar food. Ghee is wonderful for roasting spice and can also be spread on bread with jam, honey or various other spreads or you can try the spread with Ghee alone. Ghee is also great for the preparation of first-class desserts, pancakes, bread and other pastry products.

Ghee is a good digestion stimulant and excellent joint lubricant. It nourishes and strengthens the brain, maintains warmth and vitality of the skin, enhances memory and improves eyesight. Ghee has anti-inflammatory properties and thus protects health. We can say that Ghee is one of the healthiest and body-friendly fats as it does not contain trans fatty acids and does not raise blood cholesterol. Because of that fact, Ghee is also called the “golden fat.” It is especially recommended for expectant mothers and children.
Ghee is suitable for people with lactose intolerance and makes a quality substitute for other dairy products due to its milk essence.

“Ghee increases the intellect, stimulates longevity and is an aphrodisiac that protects the body from various diseases.”

- BHAVAPRAKASHA -
Ayurvedic text from the 16th century.


Ghee ingredients: 100 % cow butter
The product must be kept at a temperature from 5 °C to 25 °C.
Zavod za zdravo življenje (The Institute for Healthy Living), Jugorje pri Metliki 8, Suhor, Slovenia, Europe

Reviews

There are yet no reviews for this product.

"Ghee increases the intellect, stimulates long live and is an aphrodisiac that protects the body from various diseases"

BHAVAPRAKASHA - Ayurvedic text from the 16th century.

 

Omogočamo nakup preko PayPal

Translate