How do you manage marketing?

“Kar se tiče tržnih zakonov, smo na istem kot d.o.o. Plačujemo davke, prispevke, vse kar je potrebno in hoče država.”
In spet drugi:“ Smo neprofitni. Čisti dobiček ostane na zavodu, za eko razvoj, precej ga namenimo tudi v dobrodelne projekte.” Zavedamo se kako častno opravilo je hraniti ljudi!

 x 

Cart empty

Organic Ghee butter Lactose free Ghee Casein free Ghee Ghee full of energy Ghee cooked for 80 hours Hand created Ghee
Ghee harmonized with sound vibrations Mountain Ghee Ghee made in warm environment Old fashioned ghee production Ghee with tesla approach Ghee produced with Demetra Steiner standards

Hand made | No GMOs | Gluten free | Lactose free | No casein | No MSG | No preservatives | Harmonized with sound vibrations | Certified organic | No Trans Fats

"Ghee increases the intellect, stimulates long live and is an aphrodisiac that protects the body from various diseases"

BHAVAPRAKASHA - Ayurvedic text from the 16th century. 

DHL express worldwide shipping Omogočamo nakup preko PayPal

 x 

Cart empty