1 Your Cart
There are no products in your cart.
Product Total:


2 Login — OR — Become a Member

When you are already registered, please login directly here3 Choose Shipping

One of the products that is currently in your cart is not shipped outside Slovenia.

During the delivery to your location, the product may be corrupted due to improper storage and is no longer enjoyable.

Please remove one of the following products from the basket to continue shopping:

- TartuGhee

- GarGhee

- CeGhee

Thank your for your understanding.

€0.00 Shipping Total:


4 Discount Code (optional)

€0.00 Discount:


Grand Total: 0,00 €


5 Choose Payment


6 Notes and special requests
Notes and special requests
Terms of Service

Terms of service

Prosimo vas, da si pazljivo preberete naslednje splošne pogoje poslovanja spletne trgovine www.zlati-ghee.si saj vas ti zavezujejo s trenutkom vstopa v našo spletno trgovino.

Splošni pogoji so veljavni na vseh straneh spletne trgovine, brez izjeme. V primeru, da se s ponujenimi splošnimi pogoji ne strinjate, vas prosimo, da ogleda strani in nakupa prek naše spletne trgovine ne opravite. Šteje se, da ste z vsakim ogledom ali s transakcijo, ki ste jo opravili preko naše spletne trgovine, seznanjeni s celotno vsebino splošnih pogojev in ste v ponujene splošne pogoje privolili brez omejitev. Tudi v prihodnje ste, do preklica ali spremembe veljavnih splošnih pogojev, ob vsakem ogledu ali pri vsaki transakciji, opravljeni na naši strani, zavezani z navedenim splošnim pogoji.

ZAVOD ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE ima pravico, da kadarkoli spremeni obstoječe pogoje z ažuriranjem te objave. Vse tovrstne spremembe so zavezujoče za vas in bodo v svoji najnovejši in veljavni verziji dostopne vsakomur. Spremembe veljajo od trenutka objave dalje.

ZAVOD ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE. se zavezuje, da bo poslovanje elektronske trgovine www.zlati-ghee.si v skladu z veljavno zakonodajo.

ZAVOD ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE se ne zavezuje za popolnost in pravilnost podatkov na straneh elektronske trgovine, niti se ne zavezuje za popolnost in pravilnost tekstovnega, slikovnega in zvočnega materiala.

Podjetje ZAVOD ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE ni preverilo vseh strani, ki so povezane s to spletno stranjo in zato ni odgovorno za vsebino katerekoli zunanje ali druge strani, ki je na kakršenkoli način povezana s to spletno stranjo. Pri vseh vaših povezavah z drugimi spletnimi stranmi ali mesti nosite celotno tveganje sami. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Vsa komunikacija, ki se vrši med kupcem in podjetjem ZAVOD ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE v elektronski obliki se šteje, kot da je bila izvedena v pisni obliki in ima veljavo pogodbe.

Spletna trgovina www.zlati-ghee.si je odprta 24 ur na dan, vsak dan v letu. Zaradi nepredvidenih tehničnih ali drugačnih razlogov višje sile, poslovanje preko naše spletne trgovine ali celo dostop do nje včasih ni mogoč. Zato si ZAVOD ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE. pridržuje pravico, da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi prodajo nekaterih ali celo vseh izdelkov ali da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi dostop do strani spletne trgovine ali drugače omeji ali ustavi poslovanje spletne trgovine.

Dostava - Poletno obvestilo:

Ker se v poletnih mesecih temperatura močno segreje po vsej državi, svojim strankam, ki živijo izven Evrope (dvodnevnega območja dostave iz Slovenije) svetujemo, da se izognejo nakupu Ghee namazov, kot so Čeghee, Seghee, Leghee, Tartughee in Garghee, saj imajo ti izdelki priporočeno temperaturo skladiščenja od 3 do 13 stopinj Celzija.

Naše izdelke vam lahko še vedno pošljemo, vendar se z nakupom naših izdelkov strinjate, da Zavod za zdravo življenje ni odgovoren za dostavo pokvarjenih izdelkov.

Razlog za to je, da nimamo nikakršnega nadzora nad ravnanjem z vašim naročilom, potem ko pošiljko predamo prevozniku. Naš prevoznik nima na voljo nobenih načinov prevoza v hladilniku.

V primeru, da se odločite, da boste svoje naročilo oddali in ne živite v dvodnevnem območju dostave iz Slovenije, vaše naročilo ne bo pakirano z ledom. Nismo odgovorni za poškodbe ali pokvarljivosti naših izdelkov zaradi prekomerne toplote v tranzitu, naš prevoznik pa ne sprejema reklamacij za toplotno škodo.

Če ste glede dostave v dvomih, vas prosimo, da se obrnete na nas in bomo preverili glede možnosti pošiljanju vašega naročila predno se ta dostavi. Z dodatnim plačilom lahko uredimo možnost dostave z suhim ledom.

Kaj se zgodi, če je dostava pozna in pride do pokvarljivosti proizvodov?

Z veseljem vam bomo povrnili stroške pokvarjenega pokvarljivega blaga, ki je posledica zamude kurirja (Paket zamuja s tranzitom itd.).

Ne moremo pa prevzeti odgovornosti za zamudo dostave in posledično pokvarjenih izdelkov, kot posledica vašega napačno vpisanega naslova ob naročilu in dostave namazov v poletnih mesecih.


Odstop od pogodbe

Ta del ureja Zakon o varstvu potrošnikov, ki pravi:

(43.e. člen ZVPot)

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v petnajstih dneh podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

(43.d. člen ZVPot)

Če je potrošnik v primeru iz prejšnjega člena tega zakona odstopil od pogodbe, mu mora podjetje vrniti vsa opravljena plačila.

Vračilo plačil mora podjetje opraviti takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v petnajstih dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe. Če podjetje zamudi z vračilom plačil, mora potrošniku poleg zakonitih zamudnih obresti plačati še eno desetino prejetih plačil za vsakih dopolnjenih trideset dni zamude pri vračilu.

Pisno obvestilo o preklicu naročila oz. odstopu od pogodbe pošljite na e-mail ali po faxu.


 

Nakup v spletni trgovini ali sploh kakršnokoli posredovanje osebnih podatkov na straneh spletne trgovine je dovoljen samo pravno - poslovno sposobnim osebam starejšim od 18. let, ostale osebe morajo za vsako posredovano informacijo pridobiti zakonsko veljavno soglasje staršev ali skrbnika.

ZAVOD ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE ne prevzema nobene odgovornosti in ne more biti odškodninsko odgovorno za kakršnekoli poškodbe vaše računalniške/strojne opreme ali druge lastnine ter viruse, ki bi lahko prizadeli vašo opremo, zaradi vašega obiska strani, njene uporabe ali brskanja po njej, ali vašega prenosa kakršnihkoli materialov, podatkov, besedil, slik in video ali avdio zapisov iz te strani.

Morebitni spori med strankami, ki izvirajo ali so v kakršnikoli povezavi s spletno trgovino se rešujejo sporazumno, v nasprotnem primeru se stranke dogovorijo, da bo spor reševalo pristojno sodišče v Novem mestu.

 

Tax Exemption Number

Latest news

Crystal study of Masaro Emoto - geometry of frozen water

Nature is No.1 mama.

The Golden Ghee you hold in your hands is in Demeter quality.

Life is like a game of eras. Every day, we play chess with the energy, time, space and money, along with mass and gravitation...

But this is perhaps a discussion we can leave for some other time.

It is all about input.

Read more

Subscribe to newsletter

Shopping cart

 x 

Cart empty

"Ghee increases the intellect, stimulates long live and is an aphrodisiac that protects the body from various diseases"

BHAVAPRAKASHA - Ayurvedic text from the 16th century.

 

Omogočamo nakup preko PayPal

Translate